Ny utställning i Botkyrka konsthall med Nada Ali

The Making and Breaking of an Icon:
Dragging the Inside Out

 

En soloutställning med Nada Ali
18 maj–14 september 2024
Botkyrka Konsthall

Vernissage lördag 18 maj, kl 13-17

Genom skulptur, video och performance undersöker Nada Ali en motsägelsefull relation till ett monument. I den ritualistiska akten av att skapa, söndra och laga, belyser hon vår strävan efter att hitta mening i tillvaron och hur maktens olika skepnader och symboler påverkar oss.

–Utställningen utforskar samspelet mellan två motstridiga tendenser; dels instinkten att krossa etablerade normer och skapa förändring, dels längtan efter att reparera, att ta hand om andra och återskapa det som gått förlorat. Jag vill synliggöra spänningen mellan de här två impulserna och vad de har för inverkan på både personliga och samhälleliga dynamiker, säger Nada Ali.

Det centrala verket i utställningen, The Making and Breaking of an Icon, är en skulptur formad av 350 kg lera. En monumental gestalt med flera armar som omfamnar sin egen kropp, och som genomgår en evig cykel av att byggas upp och raseras. Inuti skulpturen finns en inskription med arabiska bokstäver och siffror som inte bara fungerar som ett system för återmonteringsprocessen, utan också som en inspiration för hur ett kulturarv kan repareras.

Verket uppfördes för första gången i samband med Nadas avgångsutställning på Kungl. Konsthögskolan år 2021. Under utställningens gång får vi följa konstnärens mödosamma arbete med att reparera skulpturen innan den återigen förstörs.

Nada Ali förklarar att processen med att bygga och sedan förstöra skulpturen ger henne möjlighet till personlig reflektion och emotionell utveckling. Varje cykel av skapandet ger henne chansen att utforska något som är viktigt för henne vid den tiden. Genom att fylla skulpturen med nya betydelser, uttrycker hon både vördnad och aggression.

—Den här processen är fysiskt påfrestande och dränerande men skapar också en känsla av inre lugn. När jag reparerar skulpturen bearbetar jag samtidigt känslor av sorg, inte bara min egen, utan även den sorg och saknad andra som upplevt orättvisa och förlorat värdefulla objekt eller närstående känner. Att krossa skulpturen manifesterar den meningslösa tron på att det går att lösa vissa problem genom våld, samtidigt blir den destruktiva handlingen en slags tröst, något renande, berättar Nada Ali.

I utställningen visas även installationer och nyproducerade verk med berättelser som rör sig från de inre existentiella landskapen till de yttre, och så småningom ut i offentlighetens rum. Nada utgår ofta från personliga erfarenheter men tematiken knyter an till kollektiva trauman av sorg och saknad men även akten av att trösta och läka.

Jag befinner mig ofta i ett känslomässigt tillstånd där jag hanterar olika lager av vrede och sorg. Jag blev tidigt medveten om de rådande orättvisorna i vår värld och min uppväxt präglades av en idé om att det finns en plan, en tanke, bakom allt. Att rättvisa kommer att skipas i livet efter detta. Att bryta mig loss från den föreställningen var en kamp och jag är övertygad om att strävan efter rättvisa är en process som startar nu, i det här livet.

 

https://www.mynewsdesk.com/se/botkyrka-konsthall/pressreleases/ny-utstaellning-i-botkyrka-konsthall-med-nada-ali-3321053