Emma Dominguez - Om plats, exil och ärr: Forvägen och Fibromyalgi

I utställningen Mami: Ama: Mödrar som visades under hösten och vintern 2020/2021 samlades nio konstnärer och kulturarbetare i ett kollektivt projekt där deras mödrars liv och berättelser var i centrum. I de olika verken synliggjordes de komplexa relationerna mellan mor och barn, vittnesmål till mödrar som bär på migrationens erfarenhet och det ofta absurda i mötet med välfärdssamhällets olika system.

En av de medverkande konstnärerna var Emma Domiguez, vars verk Om plats, exil och ärr är en berättelse om hennes mammas liv och kamp. Verket består av sex fotografier varav tre är närbilder på husfasader där konstnärens mamma har bott, de tre andra är fotografier av hennes mammas kropp, dess hud och ärr. Till verket hör också tre brev till olika myndigheter som visar moderns kamp för att få ersättning och sjukpenning efter ett långt och hårt arbetsliv i Sverige.

Så här beskriver Emma Domiguez själv sitt verk:

”Jag har försökt undersöka hur en plats kan lämna spår på våra kroppar och vilka ärr blir vittnen för samhällets våld? Forskning visar att platsen du bor på ger en indikation om din sociala status och hur det i sin tur påverkar din livslängd samt fysiska och mentala hälsa. Verket Om plats, exil och ärr är min mammas berättelse.” 

Två av fotografierna, Forvägen och Fibromyalgi, tillhör Botkyrka kommuns konstsamling. Forvägen är också en av de längsta gatorna i Fittja, en väg som löper genom en stor del av bostadsområdet.

Just nu visas verket i sin helhet i utställningen Med trötta ryggar och hjärtan med plats för fler på Kalmar konstmuseum. https://www.kalmarkonstmuseum.se/exhibition/med-trotta-ryggar-och-hjartan-med-plats-for-fler/

 

Bildtext: © Emma Domiguez / Bildupphovsrätt (2022) Foto: Hanna Ukura