Resisting Resistance och Matters of the Heart 

Saba Tadele Gebrewold (f. 1986)

Resisting Resistance och Matters of the Heart 

Akryl på duk, 2022

På Alby bibliotek hänger nu två konstverk som köptes in till Botkyrka kommuns konstsamling i samband med utställningen ”Matters of the Heart” som visades på Botkyrka konsthall under våren 2023.

Saba Tadele Gebrewold vill genom sitt konstnärskap utforska identitet, svårfångade känslor, ordning, energi, balans och mening. Hon är djupt inspirerad av hennes egna kulturella arv, tro och ursprung från Etiopien och Afghanistan – något som speglas genom bland annat färg, textur och uttryck i hennes konst.

Målningarna skapades genom en intuitiv process och med en önskan om att fånga erfarenheter från det förflutna, undersöka det politiska klimatet och uttrycka essensen av livets mirakel. Genom den konstnärliga intuitionen och intentionen utvecklas även en andlig praktik och erbjuder ett kontemplativt uttryck. Målningarna är skapade genom ordnande av ting, spår, färger och linjer där konstnären bjuder in betraktaren till sin värld. Mellan lagren öppnar hon upp potentialen för nya verkligheter att utvecklas.