Sarah Tawiah Svärd

Konstkurator och driver egna företaget Tawiah Art Curating&Consulting.

”Som framgår av namnet så är jag mixed. Min far är Britt-Ghanes och min mor majoritets svensk. Hela mitt liv har präglats av ett mellanförskap, vilket för mig innebär en oändligt bredd av tillhörighet men även ett stort tomrum. I detta tomrum saknas representation, gemenskap och igenkänning vilket är viktiga parametrar i en värld där vi människor hela tiden kategoriseras in i boxar för att passa in. Vi i mellanförskap står utanför dessa boxar, vilket ger oss en frihet att röra oss fritt men också kan skapa ett utanförskap. Det var genom konsten som jag hittade uttrycksätt som passade mig, ett sammanhang och en tillhörighet.

Min dröm som ung var att kunna arbeta konstnärlig, men ekonomin tillät inte att förvekliga denna. Istället fann jag en annan ingång till konsten många år senare, i en av salarna på Louvren föll bitarna på plats och jag sökte till konstvetenskap vid Uppsala universitet. Sedan dess har min vision har varit spikrak men vägen hit har kantras med bråddjup sorg, svackor, nitar, sveda och ilska.

Idag arbetar jag som konstkurator och driver mitt egna företag Tawiah Art Curating&Consulting.

Den konstkurator som har inspirerat mig (vars utställning vid världskultur museet jag kunde sitta i i timmar) är Fred Wilson. Jag fascinerades av hans sätt att vända på narrativet, hur han kritisera de koloniala sanningarna genom att lyfta den ”andres” perspektiv. Det fastnade i mig och genomsyrar mycket i mitt sätt att arbeta, att belysa det ”andra” perspektivet och ifrågasätta det som blivit taget för sanning. 

Jag arbetar främst med 3,5%, vilket är en motreaktion på vithetsnormen som råder inom samtidskonsten, genom att belysa en annan blick så ruckar konceptet på det homogena perspektiv som än i dag är styrande inom samtidskonsten.

Inom konceptet 3,5% så är alla 100% BIPOC (Black, IndigenousPeople of Color) från konstkurator till konstnärer. Vi vänder alltså på perspektivet och kräver våran plats, då förändringarna inte verkar vilja ske på strukturell nivå. Vi lyfter ett perspektiv som alltför ofta saknas i den svenska diasporan trots alla samtal och rapporter om mångfald.”


 

Sarah Tawiah Svärd  driver Tawiah Art Curating&Consulting. Tawiah Svärd studerade sin masterutbildning på International Art Curating vid Stockholms universitet. Hon har arbetat som frilansande konstkurator sedan 2013, och har sedan 2010 arbetat på ett flertal privata och statliga plattformar för konst, både i Sverige och utomlands. Idag driver hon olika projekt, främst utifrån konceptet 3,5%, vilket är en reaktion mot vithetsnormen som råder inom den svenska samtidskonsten. Tawiah Svärd sitter även med i styrelsen för Konstfrämjandet Uppland och är med och driver ett galleri på Södermalm, Stockholm.