Sarasvati Shrestha 

Konstnär, trädgårdsmästare och pedagog med en bakgrund inom olika rörelsepraktiker, musik, film och scenkonst.

 
”Jag dissekerar värdesystem genom att ifrågasätta förhållandet mellan makt och kunskap. Det grundar sig i en ovilja att underkasta mig tilldelade roller och språkets ofullkomlighet. Jag är mån om att spränga upp begrepp och avgränsningar mellan områden som av olika orsaker separerats, för att kunna se världen som en helhet. Alla kategorier läcker. Att kunna ta mig fram med integritet och inte anpassa mig till det som presenteras och förväntas, utan att se mig själv som en medskapare till de situationer som uppstår, med en kraft att förändra. Det handlar lika mycket om ett inre arbete som ett yttre. 
 
Mina verk handlar om att lyfta fram den intuitiva rörelsen och tysta kunskapen som ett uttryck för att skapa värdeförändring samt att synliggöra vilka värdesystem och perspektiv som tillåts dominera. 
 
Jag har initierat programpunkten ’Kulturens Mamma’ (@kulturensmamma ), en urban odling med fokus på ätliga växter bakom Botkyrka Konsthall i Fittja. Trädgården är en mötesplats för konst, odling och lärandeDär har barn i området fått lära sig om odling och kommer under en skördefest i september att kunna bjuda sina mammor på en måltid av det som de själva odlat upp. Kulturens Mamma handlar om att tillgängliggöra mark och skapa nya odlingsplatser i urbana områden. Det handlar även om att öka förutsättningarna för unga personer att knyta an till platsen de bor på och därigenom skapa en större förståelse för miljön och naturen som grunden till vår matproduktion och existens.”


 

Sarasvati Shrestha är konstnär, trädgårdsmästare och pedagog med en bakgrund inom olika rörelsepraktiker, musik, film och scenkonst. Hon arbetar undersökande och ifrågasättande kring värdesystem, språk, kunskapssyn och gränsdragningarna mellan natur och kultur. Shrestha är även en del i performancegruppen The Non-Invaders och dansgruppen Rosales.

Foto: Sara Rad
Foto: Stig-Arne Karlsson