Mourad Kouri

Mourad Kouri (f.1987) är född i Montreal, Kanada. Han bor och är verksam i Stockholm. Kouri har en kandidatexamen i fri konst från Concordia University i Montreal och en masterexamen i fri konst från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, samt en kandidatexamen i filosofi från Södertörns högskola, Stockholm. Han har ställt ut både nationellt och internationellt och i Uppsala finns också det offentliga konstverket, Att stapla en linje (2022).

Kouris konstnärskap går ut på att behandla komplexiteten av ett “mångkulturellt samhälle” med fokus på gränstematik i en rumslig, tidslig och symbolisk bemärkelse. Arbetet tar sig uttryck i skulpturer, installationer och platsspecifika arkitektoniska ingrepp, men även i fotografi och video. En röd tråd närmar sig sårbarheten hos människan och berör offentligheten som ett slags tillstånd av förhandling.

Mourad Kouri. Foto: Mario Mendoza