Philip Dufva

Philip Dufva (f.1993) är född i Stockholm och bor i Köpenhamn. Philip tog sin masterexamen från Kungl. Konsthögskolan i Stockholm 2023. Han har deltagit i flera grupp- och separatutställningar de senaste fem åren, bland annat på Örebro konsthall och Detroit Stockholm.

Kroppens relation till det publika rummet och dess sociala koreografier är bärande delar av Philips konstnärskap. Med teckning och skulptur som främsta uttryck skapas installationer som väcker frågor kring närhet och möten, både i intima och offentliga rum. Han utgår ofta från material som används i det offentliga rummet, som betong och stål, men vrider på dem och skapar skulpturer som snarare utstrålar skörhet än hårdhet.  Verken undersöker de lager av maktutövning som existerar i det offentliga rummet, och ifrågasätter hur detta påverkar kroppen och dess relation till den byggda miljön.

Philip Dufva. Foto: Mario Mendoza