Shiva Anoushirvani

konstnär, forskare och lärare i fri-konst på Gerlesborgsskolan. 

”Född i Tehran och kom till Luleå som 8 åring, flyttade till Stockholm vid 18-års ålder när konstskolan lockade. Jag har ärvt min envishet och lättrördhet från min mamma och en ytterligare dos av envishet från min extramamma.

Mitt skapande drivs av en växelverkan mellan synliggörande av samhällsstrukturer, historiebeskrivningar, berättelser, arv och minnen. Jag intresserar mig för samspelet mellan individen i det kollektiva och relationen till naturen där makt och maktlöshet avlöser varandra och den skörhet som vi står inför blir ett centralt begrepp.

Jag får skaparlusta av att medvetet sträva efter ett icke-konsekvent förhållningssätt till val av material- och/eller formspråk i mitt skapande. Det blir en utmaning och en frihet att bryta mot konstnärskapet som ett varumärke.

MAMI : AMA : MÖDRAR medverkar jag med verket Boteh Jeghe – Heritage Rebirth som är skulpturer eller artefakter främst bestående av tillfälligt material. Verket tar sin utgångspunkt i textila mönstret Bothe Jeghes (“Paisleyns” ) uppkomst, historia och koloniala berättelse. Detta är ett fler-tusenårigt mönster som funnits och finns i många länder i världenMönstret cirkulerar från generation till generation i hantverk. I flera generationer har mödrar i min släkt burit med sig ornamentet i textilier som ska ha gått i arv och som till stor del försvunnit under generationer av flykt. Verket i sin helhet behandlar kedjan av olika händelseförlopp och resultat av arv och miljö och de ärrbildningar som maktfullkomlighet skapar, hur de historier som döljs eller suddas ut av koloniala makter förr eller senare kommer att återskapa sig själva. Det som inte berättas blir ett minne: en slags massa eller klump av urformer. Vi vet inte om de är början eller slutet på liv.
 

Jag bidrar även med programpunkten som heter Taste of Memory/ Oral Memory och är ett video-baserat verk. Ett matlagningsprogram som delvis sänds i sociala medier. I verket tolkas mödrars matmnnen av kockar. Taste of Memoryundersöker hur berättelser i form av matminnen översätts och förstås utanför kroppen.

 


 

Shiva Anoushirvani är konstnär, baserad i Stockholm. Hon examinerades i Fri Konst och Critical Studies från Goldsmiths universitet i London år 2005. I sitt konstnärskap berör hon makt och maktlöshet, genom ett undersökande av minnen, historia, arv och resurser. Hennes verk är ofta hybrider mellan installationer och uppläsningar där fotografiet och rörliga bilder är centrala. Anoushirvani har forskat vid Kungliga Konsthögskolan på temat ”Kärlekens arbete (i våldet närvaro)” inom ramen för forskningsprojektet ”Work a Work”, med stöd av Vetenskapsrådet. Hon är lärare i fri-konst på Gerlesborgsskolan i Bohuslän.