Skapande skola

Vi samarbetar även med olika konstnärer i våra Skapande skola projekt.
Är du konstnär och har en idé för ett projekt så kontakta oss gärna.

I följande video berättar Kerstin Gezelius, konstpedagog och Patrick Dallard, konstnär om Skapande skola projektet: De Osynliga.

”Skapande skola är ett statsbidrag som medverkar till att elever får ta del av kulturella och konstnärliga uttryck i skolan. Bidraget ska ge elever ökade möjligheter att tillsammans med professionella kulturverksamheter uppleva och utveckla förståelse för kulturens olika uttrycksformer och få utveckla sitt eget skapande.” Läs mer på Kulturrådets hemsida.