REFERENSLITTERATUR THE DREAM KEEPER

· Black Imagination: Black Voices on Black Futures, Natasha Marin (red.)

· Sister Outsider, Audre Lorde.

· Sisters of the Yam, Bell Hooks.

· Restorative Yoga for Ethnic and Race-Based stress and trauma, Gail Parker.

· Working the Roots: Over 400 Years of Traditional African American Healing, Michele Elizabeth Lee.

· African American Slave Medicine, Herbert C. Covey.

· African American Folk Healing, Stephanie Mitchem

· In the Wake, Christina Sharpe.

· Rooted in the Earth, Dianne D. Glave.

· Farming While Black, Leah Penniman.

· Afrofuturism, Ytasha L. Womack.

· Hoodoo Medicine, Faith Mitchell.

· We Travel the Space Ways – black imagination, fragments, and diffractions, Henriette Gunkel.

 


Mångkulturellt centrums hylla:

Titel: Jäktad, pressad – utbränd? : forskare diskuterar strategier mot skadlig stress

Upphov/Utgivare: Vetenskapsrådet

Redaktör: Gun Leander

(VE) Forskningsinformation och debatt. Skadlig stress och olika stressjukdomar samt hur arbetslivet kan skapa ohälsa.

 

Titel: Border lines : poems of migration

Redaktörer: Moscaliuc, Mihaela, Waters, Michael

(Hc.03) Poesi, antologi med en rad poeter och dikter som tar avstamp i olika tematik, ”korsande”, ”det förlovade landet”, ”arbete” osv.

 

Titel: The anti-racist writing workshop : how to decolonize the creative classroom

Författare: Chavez, Felicia

(F- Språkvetenskap) Handlar om skrivande och anti-rasistiska strategier för att skapa kreativa klassrum utanför vithetens blick, personliga anekdoter blandat med handfasta tips i att skriva.

 

Titel: Den tänkande kroppen : studier i det hysteriska symptomet

Författare: Matthis, Iréne

(VI psykologi) Handlar bland annat om kroppen i relation till psyke, symptom och hysteri.

 

Titel: Mörkt spel

Författare: Morrison, Toni

(G, Litteraturvetenskap) studie över hur ras och rasism påverkar författare i sitt skrivande och utgår ifrån ett par vita författare i sin analys om hur närvaron av svarthet på olika sätt porträtteras i vita författares verk genom exempelvis död.

 

Titel: Actualise Utopia- from dreams to reality 

Redaktör: Josef, Ninos

(I, konst) en antologi med konstnärer från norden om hur rasistiska strukturer upprätthålls inom kultursektorn i konstvärlden i norden. En kritik mot konstvärlden, samtidigt som den blickar mot framtiden och möjligheter inom fältet.

 

Titel: Octavia’s brood : science fiction stories from social justice movements

Redaktör: Imarisha, Walidah, Maree Brown, Adrienne

(H, Skönlitteratur) en antologi som undersöker sci-fi i relation till sociala rörelser, med avstamp från författaren och aktivisten Octavia Butler. Redaktörerna till antologin menar bland annat att all typ av politisk utopi som formuleras inom en rörelse kan betraktas som fiktion. Tar upp rasism, kapitalism och mobilisering.

 

Titel: Woman, native, other : writing postcoloniality and feminism

Författare: Trinh, T. Minh-ha

(G, Litteraturvetenskap) postkolonial och feministisk teori och studie över villkoren för skrivande kvinnor.