Tillgänglighet

Våra lokaler är anpassade för rullstol och föräldrar med barnvagn. Hiss finns i anslutning till våra lokaler. Om du behöver använda hissen kan du tala med våra konsthallsvärdar så hjälper de dig.

Toaletter med skötbord finns.

Du får äta medhavd fika/mellis i entrérummet.

Det är alltid fritt inträde och kostnadsfria aktiviteter i Botkyrka konsthall om inget annat anges.

Mer om tillgängligheten i våra lokaler

Botkyrka konsthalls lokaler är tillgängliga för rullstol och permobilanvändare.
Hiss finns till övre plan.
Punktskrift finns på samtliga permanenta skyltar i lokalerna. Ledarhundar är välkomna.

Toaletten är tillgänglig för rullstol och permobil. Färdtjänst och bil kan köra upp till konsthallens entré och parkeringsplats för rörelsehindrade med tillstånd finns direkt utanför entrén.

All kommunikation sker på svenska men ofta även på engelska och i vissa fall på andra språk för att möta olika grupper och behov.

Vi kan även ge visningar på svenskt teckenspråk.