TRYGG - Graffitiworkshop

Förra veckan träffade Botkyrka konsthalls konstpedagoger Kerstin Gezelius och Mikael Nyström årskurs 7 från Freinetskolan Kastanjen. Tillsammans målade de en graffitimural på ”utomhusväggen” vid Mångkulturellt centrum i Fittja. Botkyrka konsthall bestämde tillsammans med årskurs 7 att lyfta diskussionen om trygghet som 7:orna redan arbetat mycket med under året.

Idén om graffiti-workshopen föddes i samband med ABF Botkyrka-Salems satsning ”ABF – För Botkyrka Framåt” som gjorde ett upprop till verksamheter i Botkyrka som ville vara med och bidra i satsningen. Tanken är att olika aktörer i Botkyrka ska skapa aktiviteter och innehåll till barn och unga som en motreaktion till den utveckling som sker i samhället kopplat till våld, kriminalitet och växande känsla av otrygghet.

–Vi arbetade i klassrummet och diskuterade ordet trygghet i smågrupper och vad det egentligen betyder att känna sig trygg. Alla var väldigt engagerade i diskussionerna och de presenterade sina tankar för varandra. Sen byggde vi en tankekarta med ord utifrån dessa samtal, berättar Sara Matthis som är bildlärare i skolan.

–Det var många som lyfte familjen som en trygghet, att föräldrar behöver må bra så att barnen ska må bra. Men också att vuxna behöver bli bättre på att se när unga mår dåligt. Det blev även en hel del samtal om kriminalitet och lagar, berättar Sara Matthis.

Årskurs 7 gjorde sedan en lista med alla viktiga ord och tankar som fötts under dessa diskussioner och tog med sig det till graffitiworkshopen för göra konst av.

Efter en genomgång av materialet och tekniken för att spraymåla satte eleverna igång med att måla på väggen i smågrupper på 4-5 elever åt gången.

–Vi uppmanade de att använda fantasin och sätta färg på dessa ord och känslor, att skapa med alla ord som de tagit med sig.  Så det är precis det som eleverna gjort. Det har blivit jättefint och alla var glada att få vara med och måla, berättar Kerstin Gezelius, Botkyrka konsthall.

 

Se hela processen i videon nedan:

Intervju med konstpedagogerna Kerstin och Mikael från Botkyrka konsthall: