Utställningen i bilder

Foto: Daniela Spiroska och Botkyrka konsthall