Accessing Utopia

”Accessing Utopia är en polyfonisk 5-kanalig videoinstallation som arbetar kritiskt med frågor om samhälleligt tillträde, strukturell ojämlikhet och möjligheterna till förändring. Verket bygger på intervjuer med unga svenska aktivister som har engagerat sig i organisationer som på olika sätt arbetar mot sociala orättvisor och rasismens olika utryck i det svenska samhället”.

Bathutä är ett konstnärligt forskningssamarbete mellan René León Rosales, etnolog och forskningsledare vid Mångkulturellt centrum och Behzad Khosravi Noori, konstnär och forskare (PhD) vid Konstfack.

Utställningen är del av Nya Småland, ett interregionalt och internationellt samtidskonstprojekt. www.nyasmaland.se

Konsthall Betel är en kyrka i centrala Mariannelund som omvandlats till ett rum för konst. Sedan några år tillbaka arrangerar Kulturakademien i Mariannelund – KAiM – Art Talks, utställningar, performance och seminarier i konsthallen. Den f.d. pastorsbostaden fungerar som bostad och studio i ett residensutbyte med Kina.

Verket har tidigare visats på bland annat Venedigbiennalen (2017) och på Botkyrka konsthall, som i samarbete med Bathutä prövar verkets möjligheter att utvecklas och anpassas till olika sammanhang. Hör av dig till oss om du är intresserad att veta mer. Här i kontaktformuläret kan du skriva till oss: https://www.botkyrkakonsthall.se/kontakt/

 

 

 

 

 

 

 

 

Här kan du läsa mer om Accessing Utopia: https://www.botkyrkakonsthall.se/evenemang/samtal-accessing-utopia/