The Dream Keeper
Cecilia Germain
Curator: Temi Odumosu
6 mars– 21 augusti
Botkyrka konsthall

Botkyrka konsthall presenterar vårens och sommarens stora utställning The Dream Keeper, en framtidsskapande undersökning av den afrosvenska konstnären Cecilia Germain, curerad av konsthistorikern Temi Odumosu.

Utställningen tar avstamp i en svart tanketradition och praktik, och bjuder in till en mångfacetterad plats för ett ”obegränsat varande”. Här visas nyproducerade verk som bland annat behandlar sömnens många funktioner: som hälsofrämjare, som politiskt ställningstagande mot orättvisa maktstrukturer, och som en dörr till andra inre världar. Ur sömnen kan drömmen om en annan verklighet ta form.

I en serie fotografier under den samlade titeln Rest and resilience / silent resistance låter Cecilia Germain oss träda in i sömnens värld, inte som en passiv flykt, utan som ett slags aktivism och överlevnadsstrategi för att bekämpa effekterna av trauma utlösta av rasism, både i världen och här i Sverige. Sömn och drömmar är tröskeltillstånd som kan föra oss bortom tid och rum och ge oss tillgång till våra förfäders kunskap, såsom intuition och andra dimensioner av vetande. Dessa tillstånd av ett varande bortom gränser, tas vidare i verk som beskriver hav och de vattenvägar som fört den afrikanska diasporan ut i världen. Hennes arbete kan ses som ett svar på den ökande oron i samhället och även över tillståndet för vår planet, där vi behöver platser för att läka. I mötet med konsten, naturen, våra drömmar och varandra, kan vi börja våga föreställa oss en annan framtid.

The Dream Keeper öppnar upp för en multisensorisk upplevelse som rör sig mellan olika bildvärldar och konstnärens växter i urval. Resan genom den afrodiasporiska floran gestaltas i ett olfaktoriskt verk för luktsinnet. Den tar även formen av en mötesplats för etnobotaniska berättelser och kan fungera som ett terapeutiskt landskap där det går att hitta vägar tillbaka till en inre kunskap. Ett heligt föremål från Etnografiska museets samling finns med i utställningen och förmedlar ytterligare historier, biografiska minneskartor och källor till kunskap. Här växer även ett kollektivt herbarium fram där lokalsamhällets kännedom om växter samlas in till ett ”levande” etnobotaniskt arkiv.

Antalet besökare i konsthallen är begränsat till 5 personer åt gången och vi arbetar för att alla ska få en trygg konstupplevelse. Under våren och sommaren tas utställningens tematik vidare i olika workshop, samtal och program vilka sker online, i konsthallen och utomhus.

Cecilia Germain Rest and Recovery / Silent Resistance (2020)
Cecilia Germain ”Our Blood in the Ocean / Remembering Ancestors” akvarell (2021)

Cecilia Germain (f. 1974) är född och bor i Uppsala. Hon har en examen i fri konst från Konstfack (2006) och har under två årtionden utvecklat en interdisciplinär praktik som rymmer olika media och performance. I hennes arbete, intresserar hon sig bland annat för svart folkhälsa, sorg och helande, koloniala ekonomier kring växter och grödor, och även botanikens roll som identitetsskapare i den afrikanska diasporan i väst. Hon är just nu en del av konstprojektet Skogen mellan oss som arrangeras av Konstfrämjande på olika platser i Mellansverige. The Dream Keeper är hennes första soloutställning.

Temi Odumosu är konsthistoriker, curator och universitetslektor vid Malmö universitet där hon undervisar i Cultural Studies. Hon har skrivit den prisbelönta boken Africans in English Caricature 1769-1819: Black Jokes White Humour (2017). I hennes forskning fokuserar hon på kolonialismens uttryck inom konst och visuell kultur, arkivkunskap, trauma och minne i performance och omsorgsetikens uttryck inom konsten. Hon intresserar sig även för konstens möjlighet att vara en del av en läkandeprocess och social förändring. Hon är för närvarande medlem i forskningsnätverket The Art of Nordic Colonialism: Writing Transcultural Art Histories. 

Botkyrka konsthall är en plats för samtidskonst i Fittja, Botkyrka. Genom det internationella vistelseprogrammet Residence Botkyrka har ett samarbete växt fram med curatorn Temi Odumosu som år 2016 presenterade Milk & Honey, ett multimedialt projekt som teman som minnen, identitet och tillhörighet med utgångspunkt i hembygdsarkiven.  Sedan sommaren 2020 har både Temi Odumosu och Cecilia Germain varit i Residence Botkyrka (på plats men även virtuellt) för att samarbeta kring utställningen The Dream Keeper.

Sedan sommaren 2020 har både Temi Odumosu och Cecilia Germain varit i Residence Botkyrka för att samarbeta kring utställningen The Dream Keeper.

 

REFERENSLITTERATUR THE DREAM KEEPER/ Klicka på följande länk för att se listan på alla böcker som finns i utställningen:
https://www.botkyrkakonsthall.se/the-dream-keeper-bocker/

DIGITALT VERNISSAGE: På följande länk hittar du vår digitala invigning av utställningen samt intervjuer med Cecilia Germain, samt Curatorerna Temi Odumosu och Anneli Bäckman: https://www.botkyrkakonsthall.se/the-dream-keeper-digitalt-vernissage/

 


The Dream Keeper grafisk form: Johnny Chang