The Dream Keeper - digitalt vernissage

Digitalt vernissage:

1.Introduktion och välkomsthälsning, Miriam Andersson-Blecher, konsthallschef hälsar alla välkomna och säger några inledande ord om utställningen.
2. Intervju med konstnären: Cecilia Germain berättar om sin konstnärliga praktik och om utställningen.
3. Intervju med curatorerna: Intervju med Temi Odumosu och Anneli Bäckman.

Utställningen öppnade den 9 mars och pågår till den 21 augusti i Botkyrka konsthall.

The Dream Keeper tar avstamp i en svart tanketradition och praktik, och bjuder in till en mångfacetterad plats för ett ”obegränsat varande”. Här visas nyproducerade verk som bland annat behandlar sömnens många funktioner: som hälsofrämjare, som politiskt ställningstagande mot orättvisa maktstrukturer, och som en dörr till andra inre världar. Ur sömnen kan drömmen om en annan verklighet ta form.

Utställningen öppnar upp för en multisensorisk upplevelse som rör sig mellan olika bildvärldar och konstnärens växter i urval. Resan genom den afrodiasporiska floran gestaltas bland annat i ett doftverk. Den tar även formen av en mötesplats för etnobotaniska berättelser och kan fungera som ett terapeutiskt landskap där det går att hitta vägar tillbaka till en inre kunskap. Ett heligt föremål från Etnografiska museets samling finns med i utställningen och förmedlar ytterligare historier, biografiska minneskartor och källor till kunskap. Här växer även ett kollektivt herbarium fram där lokalsamhällets kännedom om växter samlas in till ett ”levande” etnobotaniskt arkiv.

Cecilia Germain (f. 1974) är född och bor i Uppsala. Hon har en examen i fri konst från Konstfack (2006) och har under två årtionden utvecklat en interdisciplinär praktik som rymmer olika media och performance.

Under våren och sommaren tas utställningens tematik vidare i olika workshop, samtal och program.
Läs mer om The Dream Keeper på följande länk: https://www.botkyrkakonsthall.se/evenemang/the-dream-keeper/

Grafisk form ”The Dream Keeper”: Johnny Chang.