The Making and Breaking of an Icon: Dragging the Inside Out

18 maj–14 september 2024
Botkyrka Konsthall

Varmt välkomna till en soloutställning med Nada Ali!

Genom skulptur, video och performance undersöker Nada Ali en motsägelsefull relation till ett monument. I den ritualistiska akten av att skapa, söndra och laga, belyser hon vår strävan efter att hitta mening i tillvaron och hur maktens olika skepnader och symboler påverkar oss.

Utställningens centrala verk The Making and Breaking of an Icon är en skulptur formad av 350kg lera. En monumental gestalt med flera armar som omfamnar sin egen kropp, och som genomgår en evig cykel av att byggas upp och raseras. Inuti skulpturen finns en inskription med arabiska bokstäver och siffror som inte bara fungerar som ett system för återmonteringsprocessen, utan också som en inspiration för hur ett kulturarv kan repareras.

Verket uppfördes för första gången i samband med Nadas avgångsutställning på Kungl. Konsthögskolan år 2021. Under utställningens gång får vi följa konstnärens mödosamma arbete med att reparera skulpturen innan den återigen förstörs.

I utställningen visas även installationer och nyproducerade verk med berättelser som rör sig från de inre existentiella landskapen till de yttre, och så småningom ut i offentlighetens rum. Nada utgår ofta från personliga erfarenheter och tematiken knyter an till kollektiva trauman av sorg och saknad, men även akten av att trösta och läka.

I höst har vi även glädjen att inviga ett nytt offentligt konstverk av Nada Ali på Fittja torg som just nu genomgår en omfattande renovering. Konstverket i flera delar bjuder in till en rörelse och lek som för samman barndomens kreativitet med det urbana landskapet.

Nada Ali, foto: Mario Mendoza 

Nada Ali (f. 1988) är en syrisk-svensk konstnär bosatt i Stockholm. Hon har en masterutbildning från Kungl. Konsthögskolan i Stockholm och en kandidatexamen i fri konst med fokus på måleri och muralmålning från universitetet i Damaskus, Syrien.