Junior Residence 2023

Junior Residence 2024 arbetade med ramverket till utställningen AURA och byggde om hela konsthallsrummet till en kreativ plats där ett allkonstverk skapades.

Under våren 2023 frågade konsthallen 200 barn från förskolan, skolklasser och barn som vistas i lokalerna på eftermiddagarna “Vad får dig att må bra?”. De svar som vi fick in användes av Junior Residence som inspiration för hur rummet skulle se ut. När Junior Residence tog slut var det barn och unga som kom till konsthallen som byggde vidare på allkonstverket.