Kulturens mamma

Under sommaren fick unga från Botkyrka prova på att odla och vara del projektet Kulturens mamma, som just genom odling men även konst, kultur, media och pedagogik vill öka förutsättningarna för unga att knyta an till platsen de bor på, genom att erbjuda odlingsplats och skapa en större förståelse för miljön och naturen som grunden till matproduktion och vår existens.

Initiativtagare, konstnärerna Sarasvati Shrestha och Sara Rad, bjöd in barn från området, särskilt i åldersgruppen 9-12 åringar för att vara med och lyckades få cirka 50 barn från Fittja och närområdet att engagera sig i projektet. Hela projektet dokumenterades även av unga feriepraktikanter från Botkyrka kommun, som i sin tur också fick lära sig både om media och odling.

Detta var den första delen av odlingsprojektet Kulturens mamma som ägde rum i slutet av juni och början av juli. I september kommer del två att ta form genom att barnen som varit delaktiga i juni/juli ska ordna en liten skördefest och laga mat till sina mammor med grönsaker som de själva odlat. Mer information om skördefesten kommer inom kort.

Odlingsprojektet är ett samarbete mellan Fanzingo, Botkyrka konsthall, Kulturdriven utveckling i Botkyrka kommun och ECF:s (European Cultural Foundation) EU-projekt MediActivism med temat “Rätten till staden”. Tack till Kungsvåningen.

Konstnärer och odlingspedagoger:  Sarasvati Shrestha och Sara Rad.

Odlingsprojektet Kulturens Mamma ingår i utställningen MAMI : AMA : MÖDRAR som öppnar i Botkyrka konsthall den 29 augusti. Läs mer i den här länken: https://www.botkyrkakonsthall.se/modrar/
Foton: Sara Rad / Kulturens mamma / Botkyrka konsthall
Målning: Vishnu Maya Shrestha