Junior Residence 2024

Våra feriepraktikanter Junior Residence började arbeta med årets konstprojekt genom att svara på frågorna: Vad berör dig? Vad är viktigt för dig? Många ämnen, såsom gemenskap, drömmar, välmående och kärlek, lyftes fram av ungdomarna. Det tema som fick flest röster var dock ”frihet,” och det blir även den tematik som gruppen ska arbeta med och utveckla under de kommande veckorna. 

– Vi har haft en intensiv första vecka med många samtal och processer som gjort det möjligt för ungdomarna att välja temat. Vi har även kommit fram till att vi ska presentera våra resultat i tryckformat. Vissa delar av det vi skapar ska ingå i en gemensam artistbook, medan andra delar ska visas för allmänheten i det offentliga rummet, berättar Saadia Hussain, konstpedagog i Botkyrka Konsthall och Mångkulturellt Centrum i Fittja. 

Nu ska gruppen fortsätta att fördjupa sig i temat ”frihet.” De ska undersöka, gestalta och producera samtidskonst ur ett ungt perspektiv. Till hösten kommer allmänheten kunna ta del av gruppens konstverk.

Junior Residence är en tre veckor lång konstvis­telse för unga Botkyrkabor som får möjlighet att utforska, experimentera och skapa ett kollektivt konstprojekt. Ungdomarna i åldern 15-18 år söker jobbet genom kommunens feriepraktik.

Konstnärliga ledare och pedagoger är Saadia Hussain, Kerstin Gezelius och Mikael Nyström.

Junior Residence är ett samarbete mellan Mångkulturellt centrum och Botkyrka konsthall.

Mer information och tidigare Junior Residence hittar du här.