Junior Residence

Junior Residence är en tre veckor lång konstvis­telse för unga Botkyrkabor som får möjlighet att utforska, experimentera och skapa ett kollektivt konstprojekt.

Ungdomarna i åldern 15-18 år söker jobbet genom kommunens feriepraktik, och genom en urvalsprocess med intervjuer väljs en grupp på ca sex personer ut. Konstnärliga ledare och pedagoger är: Saadia Hussain och Kerstin Gezelius.

De konstnärliga ledarna lägger stor vikt vid att föra samman individer från olika delar i kommunen och med olika intressen och bakgrund, och ingen behöver ha någon tidigare kunskap kring konst, även om de flesta har någon form av kreativt skapande med sig.

Resultatet visas på olika sätt och har tagit olika former genom åren. Vissa år har det visats upp i utställningar under Fittja mat och konst, med performance på olika platser i staden och även utställningar i Botkyrka konsthall.

Junior Residence är ett samarbete mellan Mångkulturellt centrum och Botkyrka konsthall.


2023

Den här veckan kickar årets Junior Residence igång och temat för 2023 är arbetet med ett växande allkonstverk för utställningen Aura. I år består Junior Residence av två grupper med 13 unga kreatörer som ingår Botkyrka kommuns feriepraktik.

Nytt år i år är att Junior Residence består av två grupper. En grupp kommer att utveckla ett projekt där praktiskt och teoretiskt arbete växlas för att ge liv åt en idé, plats eller kreativt koncept. Tillsammans med Mikael Nyström (Botkyrka konsthall) och arkitekterna Viktor Marx och Johan Meisel lär sig gruppen om designprocesser genom att titta på staden och platser med nya glasögon. Den andra gruppen tar sig an ett konstnärligt arbete tillsammans med konstpedagogerna Kerstin Gezelius och Saadia Hussain (Botkyrka konsthall) och konstnären Patrick Dallard.

Junior Residence har fått en ny logga! Sepidar Hosseini, grafisk formgivare, har inspirerats av ung experimentell konst och skapat en logotyp som består av okonventionella bokstavsformer av unga up-and-coming formgivare.