PandeMIN

Teckning föreställande henne själv under pandemin

Av: Lena Rashid, 13 år