The Dream Keeper
6 mars– 21 augusti 2021
Botkyrka konsthall

En framtidsskapande undersökning av den afrosvenska konstnären Cecilia Germain, curerad av konsthistorikern Temi Odumosu.

Utställningen tog avstamp i en svart tanketradition och praktik, och bjöd in till en mångfacetterad plats för ett ”obegränsat varande”. Vi visade nyproducerade verk som bland annat behandlar sömnens många funktioner: som hälsofrämjare, som politiskt ställningstagande mot orättvisa maktstrukturer, och som en dörr till andra inre världar. Ur sömnen kan drömmen om en annan verklighet ta form.

I en serie fotografier under den samlade titeln Rest and resilience / silent resistance lät Cecilia Germain oss träda in i sömnens värld, inte som en passiv flykt, utan som ett slags aktivism och överlevnadsstrategi för att bekämpa effekterna av trauma utlösta av rasism, både i världen och här i Sverige. Sömn och drömmar är tröskeltillstånd som kan föra oss bortom tid och rum och ge oss tillgång till våra förfäders kunskap, såsom intuition och andra dimensioner av vetande. Dessa tillstånd av ett varande bortom gränser, tas vidare i verk som beskriver hav och de vattenvägar som fört den afrikanska diasporan ut i världen. Hennes arbete kan ses som ett svar på den ökande oron i samhället och även över tillståndet för vår planet, där vi behöver platser för att läka. I mötet med konsten, naturen, våra drömmar och varandra, kan vi börja våga föreställa oss en annan framtid.

The Dream Keeper öppnade upp för en multisensorisk upplevelse som rör sig mellan olika bildvärldar och konstnärens växter i urval. Resan genom den afrodiasporiska floran gestaltades i ett olfaktoriskt verk för luktsinnet. Den tog även formen av en mötesplats för etnobotaniska berättelser och fungerade som ett terapeutiskt landskap där det gick att hitta vägar tillbaka till en inre kunskap. Ett heligt föremål från Etnografiska museets samling fanns med i utställningen och förmedlade ytterligare historier, biografiska minneskartor och källor till kunskap. Här växte även ett kollektivt herbarium fram där lokalsamhällets kännedom om växter samlades in till ett ”levande” etnobotaniskt arkiv.

Cecilia Germain (f. 1974) är född och bor i Uppsala. Hon har en examen i fri konst från Konstfack (2006) och har under två årtionden utvecklat en interdisciplinär praktik som rymmer olika media och performance.