Valeria Montti Colque, El Pescador

Ett av de senaste tillskotten i Botkyrka kommuns konstsamling är verket El Pescador av Valeria Montti Colque som köptes in 2020. Konstverket är ännu inte utplacerat men kommer att bli det inom kort.

Verket är en större textil med ett motiv som påminner om Montti Colques övriga produktion. I tavlans överkant ser vi en rad med figurer som döljs nästan helt av ett moln fyllt med fåglar som i sin tur överskuggar en skog i dimma. I det nedre högra hörnet skymtar ett flerbostadshus. I verkets centrala blickfång finns en konstruktion som liknar en vagga, eller en båt, med ett barn och en fotboll. Vi verkar befinna oss i en miljö som är välbekant för de flesta men molnet med fåglarna och det ensamma barnet skapar en både drömsk och lite hotfull stämning. Titel El Pescador (”fiskaren”) ökar mystiken, vad är det egentligen för en situation vi betraktar?

Det collage-liknande arbetssättet är återkommande i flera av Montti Colques verk. Hon arbetar ofta med måleri, skulptur och installationer i stor skala där skogen, djur, religiösa eller mytiska figurer och sagoväsen blandas med porträtt av människor (ibland hennes egen familj) och mer vardagliga element.

Valeria Montti Colque är en konstnär som Botkyrka konsthall har samarbetat med vid ett par tillfällen. 2008 var hon en av konstnärerna i utställningen La Tierra Salvaje  och 2010 invigdes enprocentsuppdraget Lördag hela veckan  på Kvarnhagsskolan i Norsborg där Montti Colque tillsammans med Marcus Mårtenson samarbetade med barn på skolan i arbetet med att skapa den konstnärliga gestaltningen. 2015 var också Montti Colque en av konstnärerna i grupputställningen Mörk materia.