Våra lokaler och utrymmen

Entrén
Fittjaköket
Konsthallen
Arkivet / Labyrint
Konstverkstan
Våra odling: Kulturens mamma